Miljøansvar Sulland

Sulland tar miljøet på alvor

I en verden hvor miljøutfordringer preger dagsordenen må alle dra lasset, både små og store. Naturlig nok vil også Sulland Gruppen at neste generasjon skal få oppleve et miljø og en klode med de samme naturressurser og fantastiske opplevelser som vi har i dag. Som et av Norges største privateide bilkonsern ser derfor Sulland Gruppen det som sitt ansvar å jobbe hver dag for å sikre at konsernet ikke er en del av problemet, men en del av løsningen. At vi tar miljøutfordringene på alvor, tas ut i praksis gjennom bedriftens helhetlige miljøsatsing.

Vi må tenke globalt, og handle lokalt. Klimautfordringene er en global utfordring både fordi den angår oss alle og fordi den er vårt felles ansvar. Og også fordi løsningene må være globale. I Sulland har vi stort fokus på hva vi kan gjøre lokalt. 

En helhetlig og systematisk satsning

Store konsern må gå systematisk til verks for å gjennomføre en effektiv miljøsatsing. Sulland Gruppen har forhandlere fra Østfold til Troms og er opptatt av at alle skal bidra og ta miljøansvar.

Vi har hovedfokus på avfallshåndtering, energisparing, kjemikaliebruk, transport og innkjøp. Disse punktene måles og rapporteres jevnlig og kommuniseres ut til alle ansatte. Informasjon, kunnskap og involvering til både ledelse og ansatte er viktig. En egen miljøansvarlig i Sulland følger opp alle selskapene i forbindelse med rapportering, revisjoner, opplæring og dokumentasjon.

Lønnsomme konsekvenser av miljøstyring

Mange er ikke klar over at miljøhensyn faktisk er en lønnsom investering for den enkelte bedrift når det satses målrettet og riktig. God kontroll på innkjøp av varer og tjenester, kontroll på utslipp og avfall samt å opprettholde høy kvalitet på varer og tjenester er faktorer som bidrar positivt på resultater og miljøet. Ved å stille krav til våre leverandører om å ha varer og tjenester som er bærekraftige er vi med og påvirker til at andre også må ta et miljøansvar.

Effektivisering av varetransport gir lavere Co2-utslipp og riktig håndtering av farlig avfall minimerer utslipp til jord, luft og vann – i tillegg til at begge deler reduserer kostnader. Miljøfokuset har gjort oss mer bevisst og gitt oss bedre rutiner som reduserer risikoen for skader på ytre miljø. Vi er også fokuserte på å redusere energiforbruk i våre bygg samt å benytte riktige produkter i produksjonen.

Norges største utvalg av el-biler

Sulland har over 35 bilforretninger over hele landet med 12 forskjellige bilmerker. Dette betyr at vi har Norges mest omfattende utvalg av elektrifiserte biler. Her finner du hele spekteret, fra de små, sikre og prisgunstige familiealternativene, til høyteknologiske mesterverk innen design, komfort og yteevne.

Å tilby elbiler til priser som tilsvarer biler med forbrenningsmotor er en ”game changer”. Vi representerer innovative merker som kommer med mye spennende fremover. For oss er det relevant og viktig å ha produkter som kundene ønsker. Vi er heldige som kan føre verdens største merker lokalt og ha en fantastisk bredde i vårt produktsortiment. Dette kommer kunden til gode.

Innovasjon som tar oss mot en grønn hverdag 

For at grønnere løsninger skal spres bredest mulig i samfunn og befolkning, er Sulland opptatt av at de grønne løsningene må overgå de grå. Grønne produkter må bli mer attraktive for forbrukerne enn de eksisterende. EL-bilens suksess og utbredelse er et resultat av at teknologien bak produktet er overlegen det som er sammenlignbart i dag.

Sulland er stolt over å kunne bidra ved å tilby våre kunder grønne konkurransedyktige produkter fra verdens beste innovasjonsmiljøer.

Kontakt oss

Kampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementerAnmeldelser