Ford del av globalt initiativ for å forbedre arbeidstakernes rettigheter og redusere miljøpåvirkning

04.12.2017

Ti av verdens ledende bilprodusenter oppretter et organ som skal identifisere og adressere etiske, miljømessige og ikke minst konsekvenser for arbeidstakere som kan oppstå ved utvinning av råmaterialer.

Ford har lenge jobbet med bærekraft i hele leverandørkjeden. Med leverandører fra mer enn 60 land, og opptil 10 ledd mellom kilden for råvaren og den endelige bruken i et kjøretøy, har Ford innført spesielle programmer for å forsikre seg om at leverandører overholder selskapets egne, høye standarder for bærekraft.

- Dette er en perfekt mulighet til å finne en felles plattform for å adressere viktige spørsmål om bærekraft, om arbeidstakernes rettigheter og vårt felles miljømessige fotavtrykk, sier ansvarlig for bærekraft, miljø- og sikkerhet i Ford Europa, Bob Holycross.

Jobber for mer åpenhet

«DRIVE Sustainability» er et partnerskap hvor BMW Group, Daimler AG, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Scania CV AB, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars og Volvo Group deltar.

Partnerskapet, som er tilrettelagt av CSR Europe, skal jobbe for å øke åpenheten, forbedre arbeidstakernes rettigheter, og påpeke problemstillinger i alle deler av leverandørkjeden.

Vil fokusere på potensielle risikoer ved utvinning av råmaterialer

Det nye «Raw Materials Observatory» vil jobbe med å anslå de potensielle risikoene ved utvinning av råmaterialer som glimmer, kobolt, gummi og skinn. En plan for dette arbeidet vil bli lagt frem tidlig neste år.

Fords deltakelse i partnerskapet bygger videre på selskapets eget program «Partnership for A Cleaner Environment» som ble startet i 2014. Målet med dette er å gi leverandører verktøy for selv å overvåke og oppnå egne mål for bærekraft. Her kan leverandørene rapportere inn og dele sine beste råd for å forbedre egen måloppnåelse, redusere energibruken og skape minst mulig restavfall.

Ford har også tett dialog med sine viktigste leverandører gjennom selskapets eget «Aligned Business Framework.» Dette engasjementet bidrar til å finne felles tilnærminger for å håndtere områder som etisk forretningspraksis, arbeidsforhold og ansvarlig innkjøp.

Nyheter

Kampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementer